SUNK: Betaalbaar wonen voor één persoon

De BouwEXPO Tiny Housing in Almere Poort heeft er nieuw huisje bij: de SUNK. Dit huisje is familie van de SNUK die in 2017 er schuin tegenover is gebouwd.

De BouwEXPO is in 2016 gestart met een prijsvraag met een oproep voor innovatieve ideeën om klein te kunnen wonen. Sindsdien hebben de winnaars een kavel gekocht en hun idee gerealiseerd. De meeste huisjes zijn vergund en opgeleverd in 2017. Dankzij het feit dat de meeste huisjes in de fabriek zijn gebouwd was het terrein in korte tijd bebouwd. De SUNK is een nakomertje, er volgen nog twee huisjes. Dan staan er zeventien huisjes op een perceel van slechts 1.400 m2.

SUNK en SNUK zijn ontworpen door architect Leo Harders. SUNK is met 18 m2 bvo het kleinste huisje in Almere. Het voldoet aan alle eisen van het Bouwbesluit voor een permanente woning en wordt naar volle tevredenheid bewoond.

De basis van SUNK is een houten skelet dat in één dag op de betonnen grondvloer is geplaatst. Het is een licht en duurzaam huis. Binnen is ruimte voor een palletkachel en op het dak liggen pv-panelen. Ook de kavel zelf is met 63 m2 niet groot. Het huisje is in de hoek gebouwd waardoor de rest van de kavel optimaal wordt benut. Studio Harders heeft het huisje met de buitenruimte als één beleving ontworpen. ‘Door het terras van binnen naar buiten te laten lopen wordt de leefruimte groter dan alleen een woonkamertje. Er ontstaat één leefruimte.’ Het huisje is afgewerkt met houten delen die ook verwerkt zijn in de erfafscheiding en het terras. De vergroting van de leefwereld heeft ook kunnen ontstaan dankzij de verrassend grote vouwwanden. Bij mooi weer worden deze helemaal opengezet waardoor binnen en buiten volledig in elkaar overgaan.

In Almere Poort is één SUNK vergund, gebouwd en bewoond. Maar dit huisje en overigens ook veel van de andere op de BouwEXPO gebouwde huisjes lenen zich uitermate goed om mee door te bouwen. Ze kunnen seriematig en snel worden neergezet. Ze hebben een kleine kavel nodig waardoor ze betaalbaar kunnen blijven. Dit is een vernieuwende bijdrage aan de Nederlandse woningbouw. De huisjes kunnen bewoond worden door eenpersoonshuishoudens. Dat is inmiddels al lang geen niche meer in de woningmarkt. In de publicatie over de BouwEXPO ‘Klein wonen – Small Homes’ wordt aangehaald dat in Nederland ruim een derde van de huishoudens alleenwonend is en dat dit aandeel alleen maar groeit.

Klein wonen is een trend die de woningvoorraad beter aan laat sluiten bij de woningbehoefte.

Daar kunnen zowel ideologische als financiële redenen aan ten grondslag liggen. De huisjes zijn een inspiratiebron voor klein wonen elders. Op lege plekken, als inbreiding, op daken, of als volwaardige nieuwbouwbuurten. De BouwEXPO biedt bouwstenen die overal in het land kunnen worden toegepast, maar ook daarbuiten.

Het huisje SUNK heeft 130.000 euro gekost. Dat betreft niet alleen de bouwkosten en de architect, maar ook de aankoop van de grond, de leges, aansluitkosten, de btw en de afkoop van een parkeerplaats in openbaar gebied. Doordat de opdrachtgever zelf het huisje is gaan afwerken heeft een besparing op de kosten kunnen plaatsvinden. Dat is pas vernieuwend wonen!