Terugblik Innovatiedialoog Urban Chances

De deelnemers aan de Innovatiedialoog bestond uit mensen die werken aan innovatie in de woningbouw, bij verschillende innovatie-organisaties. Er werden zes thema’s geïdentificeerd die leiden naar ‘de meest magnifieke leefomgeving in de stad, nu en over 20 jaar:

  • Nieuwe vormen van samen-leven
  • Duurzaamheid
  • Digitalisering
  • Individualisering van productie (mass customization)
  • Nieuwe business en betaalmodellen
  • Zelfsturing

De innovatiedialoog werd ingezet door een paar korte presentaties als ‘smaakmaker’

Ivar Diekerhof, atelierleider bij Woningbouwatelier, vertelde naar aanleiding van WIKI house dat de kansen van deze bouwvorm zijn dat zelfbouw een nieuwe impuls krijgt en de eindgebruiker meer in zijn kracht zet, en dat dit digitale bouwproces mass customization en betaalbaarheid stimuleert.

Claudia Laumans, projectleider bij Woningbouwatelier, en Clara en Ton Schoelitz, bewoners in Almere-Haven vertelden over de ervaring om met de teams mee te werken aan nieuwe ideeën voor Almere Haven in het kader van Prijsvraag Who Cares. In die prijsvraag stelde Rijksbouwmeester Floris van Alkemade nieuwe vormen van samen-leven, ook als je thuis woont en zorg nodig hebt, centraal. De kansen die deze prijsvraag liet zien voor magnifiek wonen zijn de multi-disciplinaire samenwerking (mensen uit de zorg- en uit de bouwsector werkten hier samen) en een proces van design thinking voor actuele complexe vraagstukken.

Woningbouwatelier nam eerder ook initiatief voor een Tiny House experiment, dat resulteerde in een wijkje met tiny houses in Almere. Eerste bewoonster Hennie Tibben vertelde over haar reis om vanuit een prachtig gezinshuis in Utrecht naar deze andere woon- en leefvorm toe te groeien. En Annemirl Slaats van NEZZT vertelde waarom bouwbedrijf De Meeuw brood ziet in deze woonvorm. De kansen die beide verhalen opleverden voor magnifiek wonen nu en in de toekomst: duurzaamheid, woonvariëteit voor andere huishoudens dan gezin en andere inrichting van woongebieden.

Tenslotte nam Reimar von Meding, directeur KAW en mede-oprichter van Reimarkt, het publiek mee naar 20 jaar geleden én projecteerde de verschillen op de komende 20 jaar. Daarbij benadrukte hij dat we misschien nog 600.000 nieuwe woningen bouwen, maar dat er al 6,8 miljoen staan; de grootste opgave ligt dus in de bestaande bouw. Het toekomstbeeld dat hij schetste was dat we groeien naar mooi wonen als basisrecht, en naar bereikbare (zowel fysiek als betaalbaar), adaptieve (mee bewegend met woonvragen die zich ontwikkelen) en veerkrachtige woonomgevingen. Hij sloot af met een flexibele aanbouw die KAW, Reimarkt, Flex design en De Mar bijna uitontwikkeld hebben en op de markt gaan brengen voor 10.000 euro.

De dialoog met alle deelnemers concentreerde zich rond de vraag: welke innovaties zien we al en welke vinden we nodig om te komen tot de meest magnifieke stadswijk nu en over 20 jaar? De bovengenoemde thema’s werden door de deelnemers verrijkt en ter plekke tot een grote visual (zie foto hieronder) gemaakt die wethouder Tjeerd Herrema voor Almere als living lab voor vernieuwende woningbouw mee naar huis kreeg.

Foto’s van de Innovatiedialoog Urban Chances kan je hier terug vinden.