Woningbouwatelier bied teams voor Who Cares inspiratie en connectie

“Dat domeinen bouw, zorg en financiën elkaar verstaan, is de échte uitdaging voor de prijsvraag”

Woensdagavond 22 februari 2017 in Corrosia (midden in het centrum van Almere Haven), meldden zich 15 mensen die zich met teams aan het voorbereiden zijn op een inzending voor Prijsvraag Who Cares. Woningbouwatelier organiseerde deze avond om extra inspiratie mee te geven en de kans te zien om nog nieuwe connecties te maken.
De presentaties zijn op film geregistreerd en zijn hier(onder) te zien.

EEN GREEP UIT RELEVANTE QUOTES!

Claudia Laumans, projectleider Who Cares van Woningbouwatelier: “We willen in Almere Haven écht iets innovatiefs en integraals. En dat is ingewikkeld. Om de teams in de tweede ronde zo goed mogelijk te equiperen brengt Woningbouwatelier zowel geldstromen, als niet-financiële waarde in kaart en bespreekt dit al met relevante stakeholders.”

Harm Boomsma, data-analist voor Woningbouwatelier: “Ik analyseer de big data en ik verbaas me er altijd over hoeveel informatie er is en hoe weinig er gebruik van wordt gemaakt. Ik ga, met het huishouden en wijk als eenheid, private en publieke geldstromen analyseren, met als doel: zijn er verbanden die leiden tot nieuwe inzichten over stakeholders.”

Ellen van Acht, Atelierleider Woningbouwatelier: “Financieringsstromen die gescheiden zijn…? Bij Who Cares, en dat vind ik heel belangrijk, kan je aangeven dat je een geweldige business case ziet, mits er een systeemdoorbraak plaatsvindt. Daar zijn we voor!”

Harmke Bekkema, propositieontwikkelaar Langer Thuis Wonen: “Ik heb me in de afgelopen jaren verwonderd over onder meer de scheiding tussen Care en Cure. We reageren meestal met een symbolische pleister, niet met een aanpak die gebaseerd is op zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven. En ik verbaas me ook over de stigmatiserende denkwijze over ouderen; hou het simpel: techniek verandert de komende jaren enorm, maar wat mensen écht willen (het menselijke) is niet ingewikkeld en blijft hetzelfde.”

Wat deze avond opleverde voor het Woningbouwatelier is de wetenschap dat diverse teams enthousiast op weg zijn, en dat een goede verdieping in de integratie van wonen, zorg en financiën nog heel wat inspanning gaat vergen!