De jury onder leiding van Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft vandaag op het podium van de Dutch Design Week de winnaar van de Prijsvraag Who Cares bekend gemaakt. Dat zijn voor Almere Haven maar liefst twee winnaars: ‘Expeditie Haven| Kunst van het samenleven’ en ‘BloemkoolBurenbond en Hedendaagse Hofjes’. De input van de Havenaren is meegewogen in de jurering en heeft geleid tot het besluit dat er een integraal plan moet komen om Haven te vernieuwen, én het besluit dat voorlopig tot twee concrete plannen die uitgewerkt worden: namelijk om het iconische pand Overloop een nieuwe bestemming te geven en een buurtcoöperatie in een kwalitatief hoogwaardig hof toe te voegen in de binnenring van Haven.

Wethouder Tjeerd Herrema van Almere: ,,We waren op zoek naar partijen met lef en die dat ook nog eens konden uitvoeren. Dit uiteraard samen met de Havenaren zodat hun wijk ook als ze ouder worden een thuis voor ze is. We hebben nu twee mooie concrete plannen binnen, Overloop en een hedendaags hofje. We kunnen aan slag!”

Prijswinnaars

‘BloemkoolBurenbond en Hedendaagse Hofjes’ heeft op basis van een analyse de woonvorm ‘hofje’ vertaald naar de huidige tijd en een kwetsbare doelgroep. Zij stellen voor een nieuw hof te bouwen op een plek in het centrum van Haven die nu ‘leeg’ is door parkeerplekken.  Het plan voorziet in het oprichten van een zogeheten Burenbond in Haven, bestaande uit mensen die ondersteuning nodig hebben die bij elkaar willen wonen en die samen een wooncoöperatie willen oprichten. Zij gaan, dwars door geldstromen heen, financiering organiseren en realiseren dan een Hofje conform specifieke principes. Dit team bestaat uit bureau SLA, Bart Lammers, Kirsten Hannema, Renet Korthals Altes en Ruud van der Kind.

‘Expeditie Haven | kunst van het samenleven’ heeft een eigentijds procesplan ingediend, waarbij wensen van bewoners worden gecombineerd met professionele inzichten. Het plan voor de eerste ‘Samenredzame wijk’ van Nederland, kent 5 pijlers: 1.een programma om zorgbestendigheid te vergroten (van ingrepen in openbare ruimte, wonen tot innovatieve zorgarrangementen), 2. ruimtelijke visie (met onder andere buurtknooppunten), 3. een proces dat leidt tot een integraal aansprekende visie voor Haven, 4. oprichting van een buurtcoöperatie voor lokaal ondernemerschap en 5. een herontwikkeling zorgcentrum de Overloop. Het team bestaat uit een brede coalitie van: de VRBLDNG, ZEEP architecten, Woonzorg Nederland, Zorggroep Almere, De Schoor, Haver Droeze, W|E, Cinnovate, en K4B.

 

Volgende stap
In het juryproces is de brede inbreng van Havenaren, zowel professionals als bewoners, meegewogen. Zo’n 150 mensen hebben actief meegedacht over de ontwikkelde plannen en nog eens 50 mensen bezochten het pop-up atelier in het centrum van Haven om te vertellen wat zij belangrijk vinden in Haven. Allereerst hebben veel Havenaren aangegeven dat het 5 voor 12 is geweest in de binnenring en dat een kwaliteitsverbetering moet plaatsvinden. Ook de Rijksbouwmeester onderstreept het belang van een visie voor verbetering van Haven. Er zijn nu veel projecten en plannen in Haven, maar een synergie ontbreekt.

De jury heeft dan ook gekozen voor een team dat mee kan werken om een totaal visie te laten ontstaan. Daarnaast meende de jury dat een multi-functionele herbestemming van de Overloop en ook de toevoeging van een ruimtelijk kwalitatief goed hof in het centrum als eerste stappen een goede bijdrage zouden leveren aan de vernieuwing van Haven.

Nu de winnaars bekend zijn gemaakt, volgen snel gesprekken met de winnaars en belanghebbende partijen om eerste concrete stappen te zetten in 2018.

Op 13 november om 16 uur opent Tjeerd Herrema een tentoonstelling van de plannen in het stadhuis van Almere; de tentoonstelling blijft daar een week te bekijken. Meer informatie over de tentoonstelling vind je hier