In het Woningbouwatelier werken initiatiefnemers, overheid en marktpartijen samen aan innovaties in de woningbouw

Wat is ons doel?

Het Woningbouwatelier initieert en begeleidt experimenten en organiseert daarvoor experimenteerruimte: fysieke ruimte, mentale ruimte en indien mogelijk ook ruimte in de wet- en regelgeving. Meer informatie over de experimenten vindt u hier.

Het Woningbouwatelier is een initiatief van de gemeente Almere, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf. Het Woningbouwatelier is onderdeel van het Almere 2.0 Programma.

De projecten vinden plaats op échte pioniersgrond; Almere!