MISSIE & AMBITIE

Het Woningbouwatelier initieert concrete experimenten die de diversiteit, keuzevrijheid, toegang en kwaliteit van de woningmarkt vergroten en/of verbeteren.

missie

Almere is de stad van het woonexperiment. De Fantasie, De Realiteit, Het gewilde Wonen, Het Homeruskwartier, Nobelhorst, Oosterwold: het zijn stuk voor stuk iconen in de wereld van volkshuisvesting, stedenbouw en architectuur. Al sinds de eerste woningen in 1976 biedt Almere ruimte aan pioniers en zelfbouwers. Die traditie van vernieuwende woningbouw draagt in grote mate bij aan de identiteit en het imago van Almere.

Deze traditie zetten we voort in de groei van de stad. Bij het aanvullen van de woningvoorraad dient naast kwantiteit ook kwaliteit een belangrijke rol te spelen zodat diverse, onderscheidende woonmilieus ontstaan. Om nieuwe experimenten aan te jagen is het Woningbouwatelier opgericht. Het Woningbouwatelier positioneert zich als de buitenboordmotor voor vernieuwingen in de woningmarkt, door ideeën en partijen in positie te brengen.

AMBITIE

De maatschappij is voortdurend in beweging. Dit leidt onder meer tot andere woonwensen. Onze ambitie is een betaalbare woning die past bij de woonwensen voor iedereen in Almere. De ontwikkeling van Almere grijpen we aan om vernieuwende woonmilieus, woonconcepten en bouwmethoden te ontwikkelen die antwoorden bieden op maatschappelijke vraagstukken in relatie tot wonen. Dit doen we door het initiëren van experimenten waarbij de mens centraal staat. Hiermee bouwen we voort op de eerder ingeslagen weg van ‘mensen maken de stad’. De mogelijkheden voor opschaling zijn een belangrijk onderdeel van de experimenten.

De kennis die we opdoen delen we landelijk en waar mogelijk internationaal zodat ook andere steden hun woningvoorraad kunnen aanpassen aan veranderende woonwensen. We streven naar een gezond groeiende stad en dragen bij aan antwoorden op (landelijke) vraagstukken in de huidige en toekomstige maatschappij. Hiermee versterken we de (inter)nationale positionering van Almere als stad van vernieuwingen in de stedelijke ontwikkeling.