Organisatie

Het Woningbouwatelier is de uitvoeringsorganisatie van de programmalijn Vernieuwend Wonen, onderdeel van het programma Almere 2.0. Hierin werken de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samen aan de integrale stedelijke ontwikkeling van Almere.

Het Woningbouwatelier is onderdeel van het programma Almere 2.0. Met dit programma werkt de gemeente Almere samen met de provincie Flevoland en het Rijk aan de integrale stedelijke ontwikkeling van Almere om bestaande kwaliteiten te versterken en de stad verder te ontwikkelen als een toekomstbestendige groene, duurzame en levendige stad.

Experimenten ter stimulering van innovatie in de woningbouw maken een belangrijk onderdeel uit van het programma en komen samen in de programmalijn Vernieuwend Wonen. Om de experimenten te initiëren en te begeleiden fungeert het Woningbouwatelier als uitvoeringsorganisatie voor deze programmalijn.

De dagelijkse aansturing van het Woningbouwatelier is in handen van de programmamanager Vernieuwend Wonen bij de gemeente Almere. Voor de begeleiding van experimenten worden projectleiders aangetrokken die gewend zijn te werken aan/met vernieuwende woonconcepten. Partners van het Woningbouwatelier zijn het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het Rijksvastgoedbedrijf, Atelier Rijksbouwmeester en provincie Flevoland.