ORGANISATIE

Het Woningbouwatelier initieert concrete experimenten die de diversiteit, keuzevrijheid, toegang en kwaliteit van de woningmarkt vergroten en/of verbeteren.

Het Woningbouwatelier is onderdeel van het programma Almere 2.0. Met dit programma werkt de gemeente Almere samen met de provincie Flevoland en het Rijk aan de integrale stedelijke ontwikkeling van Almere om bestaande kwaliteiten te versterken en de stad verder te ontwikkelen als een toekomstbestendige groene, duurzame en levendige stad.

Experimenten ter stimulering van innovatie in de woningbouw maken een belangrijk onderdeel uit van het programma en komen samen in de programmalijn Vernieuwend Wonen. Om de experimenten te initiëren en te begeleiden fungeert het Woningbouwatelier als uitvoeringsorganisatie voor deze programmalijn. Het initiatief hiertoe is genomen door de gemeente Almere, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Rijksvastgoedbedrijf. De Rijksbouwmeester is betrokken als bijzonder adviseur. Samen bepalen ze de koers van het Woningbouwatelier.

Een atelierleider ziet toe op de inhoudelijke inspiratie en verbinding met de vakwereld in binnen- en buitenland. De dagelijkse aansturing van het Woningbouwatelier is in handen van de programmamanager Vernieuwend Wonen bij de gemeente Almere. Voor de begeleiding van experimenten trekt het Woningbouwatelier projectleiders aan die gewend zijn te werken aan/met vernieuwende woonconcepten.