Kick off Who Cares 2018: nieuwe vormen van wonen en zorgen in Haven

Op vrijdag  9 maart heeft wethouder Tjeerd Herrema officieel het startsein voor twee pilots op het gebied van wonen en zorg in Almere Haven gegeven. Team ‘Expeditie Haven’ start een pilot om rondom het zorgpand De Overloop de eerste samenredzame wijk van Nederland te creëren, met eigentijdse zorgvoorzieningen, woonvormen en buurtfuncties. En gaat  team ‘BoerenkoolBurenbond’ werken aan een mooi, hedendaags hof waar mensen ook kunnen blijven wonen als ze zorg nodig hebben. In de zomer is duidelijk of beide pilots in het najaar van 2018 gerealiseerd kunnen gaan worden. Tjeerd Herrema, Wethouder Ruimte, wonen & wijken:” Goed om te zien dat de projecten die als winnaars uit de bus zijn gekomen nu ook daadwerkelijk onderweg zijn. We willen hier echt innovatieve oplossingen rond wonen en zorg en die krijgen de Havenaren nu.”

Nieuwe ideeën over wonen, zorg, duurzaamheid en financiering

Het brede team Expeditiehaven met onder andere Woonzorg Nederland seniorenhuisvesting, Zorggroep Almere en Welzijnsorganisatie De Schoor buigt  zich samen met de gemeente, buurtbewoners en participerende stakeholders over de vraag hoe je in en rond  De Overloop eigentijdse zorgvoorzieningen kunt combineren met andere woon- en buurtfuncties voor het centrum van Almere Haven. Het team start nu gesprekken met andere mogelijke stakeholders, zoals corporaties, ondernemers, culturele organisaties en onderwijsinstellingen, zodat ook zij bij deze ontdekkingsreis aan kunnen haken. Cees van Boven, bestuursvoorzitter Woonzorg Nederland: “Als team Expeditie Haven hebben we enorme zin om samen met alle stakeholders in Almere aan de slag te gaan om op innovatieve wijze een toekomstbestendige wijk te creëren, waar mensen samen prettig zelfstandig wonen. Binnen onze pilot is onder andere aandacht voor nieuwe woonvormen en zorgarrangementen, slimme zorgtechnologie, verduurzaming, buurtvoorzieningen, groen en water. Allemaal aspecten die de (senioren)huisvesting en het woonplezier in Almere Haven naar een hoger plan tillen. Daarbij gaan we uit van de kracht van de wijk en alle betrokken samenwerkingspartners.”

 

Een tweede team ‘BloemkoolBurenbond’ zet zich in met een groep bewoners die geïnteresseerd zijn in een mooi Hedendaagse hofwoning in Haven, om de locatie en de financiering dit voorjaar rond te krijgen.

Beide plannen combineren nieuwe ideeën over zorg, wonen, duurzaamheid en financiering, en zijn een eerste experiment voor eigentijdse invulling van ‘wonen en zorg’.

 

Pilots zijn resultaat van prijsvraag Who Cares van Woningbouwatelier Almere

De twee pilots die nu starten zijn het resultaat van prijsvraag Who Cares die Woningbouwatelier Almere, buitenboordmotor van de gemeente voor vernieuwend wonen, vorig jaar organiseerde in Haven. Zo’n 150 mensen dachten rond de zomer van 2017 mee met verschillende teams in het pand De Roef aan de Markt. De vragen waren: hoe willen we samen wonen als je steeds vaker thuis woont als je zorg nodig hebt? Wat vraagt dat van woningen, van de samenstelling van een buurt, van de kosten van zorg, van zorgvoorzieningen, van de openbare ruimte, van Havenaren? De prijsvraag leverde in ieder geval twee teams op die met startkapitaal van de gemeente nu op weg gaan; en Woningbouwatelier houdt de deur open voor aanvullende pilots.

Kick off Who Cares 2018