Groen licht voor Who Cares

Met de op 8 september jl. door de gemeenteraad goedgekeurde kaders voor de grondprijsberekening kan Who Cares, de gebiedsontwikkeling voor wooncoöperatie De Binnenhaven in Almere Haven, binnenkort van start.

Uitgangspunt is wat bewoners zélf kunnen doen om hun wijk samen met de gemeente en andere spelers aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

Het Woningbouwatelier sloot zich in 2016 aan bij de landelijke prijsvraag Who Cares, een initiatief van Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en Stichting Humanitas. Twee Almeerse teams werden winnaar: Expeditie Haven met de Samenredzame Wijk en BloemkoolBurenbond met het Eigentijds Hof.

Het plan voorziet in zorg met huurwoningen en gemeenschappelijke voorzieningen voor diverse doelgroepen. Het in 2017 prijsvraagwinnende project is samen met 150 bewoners en professionals tot stand gekomen.

Door de vergrijzing stijgt de behoefte aan andere woonvormen, gecombineerd met zorg of ondersteuning vlakbij. Dit vraagt om innovatieve oplossingen, zoals Who Cares.