Op naar ontknoping eerste ronde Who Cares

In de eerste ronde van prijsvraag Who Cares zijn 174 inzendingen ontvangen. Daarvan zijn er 38 georiënteerd op Almere. Er is met groot animo gevolg gegeven aan de oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade om multidisciplinaire allianties te sluiten. Het overgrote deel van de inzendingen is afkomstig van breed samengestelde teams: architecten, huisartsen, social designers, wijkverpleegkundigen, antropologen – vele disciplines zijn in de coalities vertegenwoordigd. Gemiddeld bestaan de teams uit vier mensen. 

De jury maakt op 8 mei in Rotterdam bekend welke teams doorgaan naar de tweede ronde. Per locatie kiest de jury maximaal vijf plannen, die in de tweede ronde worden uitgewerkt. De kick-off van de tweede ronde vindt in Almere plaats op woensdagmiddag 17 mei in Haven. Woningbouwatelier begeleidt tussen mei en september de teams bij de uitwerking van hun ideeën en het krijgen van aansluiting bij de stakeholders. Op 18 oktober kiest de jury vervolgens het plan dat daarna koerst op realisatie.

Juryvoorzitter en Rijksbouwmeester Floris Alkemade is blij met het resultaat. We hebben een complexe maatschappelijke vraag neergelegd. Een oproep voor innovatieve en toekomstgerichte visies, maar ook een oproep om bestaande systemen los te laten. Het is hoopgevend dat zoveel mensen met verschillende achtergronden zijn gaan samenwerken om een visie in te dienen. We hopen dat de prijsvraag een impuls geeft om door heel Nederland te werken aan toekomstbestendige wijken.