Terugblik sessie Who Cares op conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’

Het is inmiddels 4 jaar geleden dat Atelier Rijksbouwmeester de prijsvraag Who Cares uitschreef, in een zoektocht nieuwe vormen van wonen en zorg als katalysator van wijkvernieuwing. Tijdens de online conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’, gaf Atelier Rijksbouwmeester samen met het Woningbouwatelier en de prijsvraagwinnaars Care2Share en Michi Noeki inzicht in de lessen die Who Cares heeft opgeleverd.

Atelier Rijksbouwmeester heeft veel inzichten opgedaan met de Who Cares prijsvraag. Tijdens de sessie op de online conferentie werden vier hoofdthema’s kort belicht: het gebrek aan locaties, de moeizame samenwerking tussen het woon- en zorgdomein, de lastige financiering van woon-zorginitiatieven en de zoektocht naar balans bij participatie. Om ook lessen op te doen in het traject van visie naar realisatie, bleek het prijsvraagtraject te kort. Sommige winnende teams zijn namelijk nog steeds bezig om hun project gerealiseerd te krijgen.

Gebrek aan locaties

Het gebrek aan beschikbare locaties voor woon-zorg initiatieven is misschien wel het belangrijkste inzicht dat de prijsvraag Who Cares heeft opgeleverd. De locaties zijn in veel gemeenten niet beschikbaar of zijn te duur voor maatschappelijke ontwikkeling. Er zijn prijswinnaars die bijvoorbeeld vier jaar bezig zijn geweest om een locatie te vinden en nu pas verder kunnen met planvorming.

Samenwerking wonen en zorg

Een tweede inzicht dat door Who Cares aan het licht kwam is de lastige samenwerking tussen de disciplines uit de woon- en zorgsector. In de winnende teams bleek de samenwerking tussen de verschillende organisaties niet zo vanzelfsprekend. Vanuit woon- en zorgdisciplines wordt anders naar projecten gekeken en wordt in andere termijnen gedacht. Dit speelde niet allen binnen de winnende teams, maar ook bij gemeenten. Daar is een duidelijke splitsing tussen woon- en zorgafdelingen, met elk een eigen verantwoordelijk wethouder.

Financiering

De financiering van woon-zorginitiatieven bleek bij veel prijswinnaars van Who Cares ook een lastige kwestie. Aanvankelijk werd er van uitgegaan dat een goede woonomgeving en woonzorginitiatieven in de toekomst een zorgkostenbesparing zou opleveren. In de praktijk bleek het erg moeilijk om geld dat voor zorg bestemd is te investeren in de fysieke omgeving.

Participatie

Vanuit de Who Cares prijsvraag was participatie een vereiste. Maar wanneer en hoe vaak betrek je omwonenden en toekomstige bewoners? Het bleek in de realiteit voor sommige prijswinnaars lastig om een balans te vinden tussen het overvragen en te laat betrekken van bewoners.

Meer weten?

Bekijk de sessie over Who Cares op de conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis’. Meld je gratis aan, ga naar sessieronde 2: 12.00 – 12.45 uur en kies voor ‘Woon- en leefomgeving: Lessen van de WHO CARES Community of Practice’

Lees de publicatie ‘De toekomstige aanpak van wonen met zorg, Lessen van Who Cares Community of Practice’ van de initiatiefnemers van Who Cares.

Woningbouwatelier ondersteunt prijswinnaar Binnenhaven nog steeds bij weg naar realisatie. Begin 2021 is duidelijk zijn of het plan ook daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. Daarna zal Woningbouwatelier het Who Cares-traject zorgvuldig evalueren en alle inzichten die de afgelopen jaren zijn opgedaan delen.