Toegankelijkheid Woningbouwatelier

De informatie op onze website moet voor iedereen goed toegankelijk zijn. Want iedereen in Nederland heeft recht op informatie over zijn rechten als consument. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen beperkingen, en voor mensen die onze site bezoeken met bv een smartphone. Daarom willen we de informatie zo aanbieden dat iedereen deze eenvoudig kan lezen en gebruiken.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Akkoordverklaring

Woningbouwatelier is op 28-12-2021 getekend voor ‘gezien en akkoord’ met instemming van verantwoordelijke bestuurder van Woningbouwatelier, Tineke Lupi.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-12-2021.

Toegankelijkheidsverklaring woningbouwatelier.nl

Onderbouwing bij de toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring voor woningbouwatelier.nl is opgesteld op basis van onderzoek door een onafhankelijk toetsingsbureau. De bevindingen hiervan zijn opgenomen in het meest recente onderzoeksrapport.

Niet tevreden?

Bent u niet tevreden over de toegankelijkheid van onze website? Via het e-mailadres info@woningbouwatelier.nl kunt u aangeven wat wij kunnen betekenen om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via de website van Nationale ombudsman.

Status toegankelijkheidslabel van Woningbouwatelier. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.