Toegankelijkheid Woningbouwatelier

Woningbouwatelier.nl voldoet nog niet aan alle eisen uit de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549. Wel zijn de eerste maatregelen genomen om hier aan te gaan voldoen.

Woningbouwatelier.nl heeft nog geen informatie beschikbaar die een beeld geeft van de toegankelijkheid van de website. Wel is een toegankelijkheidsonderzoek gepland, dat binnen zes maanden na de publicatie van deze verklaring zal worden uitgevoerd. Na het onderzoek zullen verdere stappen ondernomen worden om de website verder digitaal toegankelijk te maken en onze processen hierin te verbeteren.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring hier.

Status toegankelijkheidslabel van Woningbouwatelier. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.