Eerste resultaten energieverbruik WikiHouses veelbelovend

De eerste onderzoeksresultaten van de TU Delft naar het energieverbruik van de WikiHouses op de Stripmaker zijn veelbelovend. Bijna alle gemonitorde woningen zijn energieneutraal of zelfs energiepositief.

In welke mate hangt af van een aantal factoren, zoals de ligging van de woning, het materiaal waarmee de woning is afgebouwd en het leefgedrag van de bewoners. Er worden verschillende zaken gemonitord, zoals het elektriciteitsverbruik, de opwekking van energie door de zonnepanelen en de binnenklimaat condities zoals temperatuur, CO2 en relatieve vochtigheid. Dat betekent ook dat de CO2-uitstoot door energieverbruik negatief is. Oftewel, de met zonnepanelen opgewekte groene elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net en wordt ergens anders ingezet. Daarmee verdringt het grijze stroom, die is opgewekt door bijvoorbeeld het verbranden van gas. Hiermee voorkomt groene stroom dus CO2 uitstoot die ontstaat bij de inzet van grijze stroom.

Vanaf eind 2021 is de monitoring van het energieverbruik van de WikiHouses uit fase 1 opgestart. De bouw van de WikiHouse-woningen op de Stripmaker verloopt overigens voorspoedig. Hoewel het tempo per zelfbouwer verschilt, zijn de woningen wind- en waterdicht en zullen de meeste woningen eind 2022 bewoond zijn.

De onderzoeksresultaten worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 gepubliceerd.

Het accent van het WikiHouse Experiment verschuift daarmee langzaam van uitvoering naar onderzoek en kansen voor opschaling. Het WikiHouse Experiment is in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Er is inmiddels contact met een aantal geïnteresseerde gemeenten en initiatiefnemers die locaties hebben voor 150 tot 250 WikiHouses.