Gezocht: projectleider experiment Duurzaam Digitaal op de Floriade

Wij zoeken

Het Woningbouwatelier zoekt een creatieve en ervaren projectleider voor het aanjagen van duurzaamheid en digitalisering in toekomstige woongebouwen op de Floriade

In het hart van Almere wordt momenteel druk gewerkt aan de voorbereiding van de Floriade in 2022 met als overkoepelend thema Growing Green Cities. Voor de gemeente Almere is de Floriade een living lab, waar nieuwe technologieën voor energie, water, afval, voedsel en mobiliteit worden onderzocht en toegepast. Na afloop van de expo wordt het terrein getransformeerd tot groene en gezonde woonwijk. Passend bij het duurzame thema en de transformatieopgave, worden er voor de expo ook permanente bouwwerken gerealiseerd die in de woonwijk een nieuwe functie krijgen.

Een voorbeeld daarvan zijn de Green Embassies waarvan de eerste vijf in opdracht van de Floriade BV worden ontworpen door gerenommeerde architecten. Amvest en Dura Vermeer zullen de gebouwen realiseren. Door de partners zijn hoge ambities geformuleerd op gebied van duurzaam materiaalgebruik en digitale productietechnieken zoals 3D printen, gericht op vernieuwing in ontwerp, bouw en transformatie. Hiermee wordt aangesloten bij de Almeerse traditie als stad van het woonexperiment.

Om te komen tot de gewenste innovatie werkt de Floriade samen met het Woningbouwatelier (WBA). Inzet van het WBA is om de Green Embassies naar een hoog niveau te tillen en kennis over duurzaamheid en digitalisering op te doen die ook in andere woningbouwprojecten van toepassing kan zijn. Daartoe zullen materialen en/of productietechnieken worden getest, mankracht ingezet om innovatie ideeën daadwerkelijk te implementeren en aandacht gegenereerd in binnen- en buitenland. Tevens is een doel om de kaders voor succesvolle transformatie te bewaken: zorgen dat in de ontwerpfase al rekening wordt gehouden met woonwensen van eindgebruikers, zonder dat de woningen onbetaalbaar worden.

De opdracht

Om de samenwerking met de Floriade te coördineren en innovatie aan te jagen, zoekt het Woningbouwatelier naar een ervaren projectleider. Hij of zij voert algemene supervisie op het experiment, met de focus op duurzaam materiaalgebruik en digitale productietechnieken, én bewaakt de rol van het WBA in de uitwerking van de Green Embassies.

Taken:

 • In nauwe samenwerking met Floriade BV, Amvest en betrokken architecten werken aan de realisatie van eerste vijf Green Embassies.
 • Begeleiding van het innovatieproces, de ambities hoog houden en uitvoerbaar maken.
 • Deelname aan overleggen met projectgroep Floriade.
 • Regie op de inzet van middelen, uit te voeren onderzoeken en communicatie vanuit het WBA.
 • Inbedding van het experiment in het geheel van het WBA, mogelijke verbindingen met andere experimenten, informatievoorziening en kennisdeling binnen en met het team van WBA om op termijn te kunnen komen tot opschaling binnen en buiten Almere.

Functie-eisen

 • academisch werk- en denkniveau, bijvoorbeeld bouwkunde of architectuur
 • gedegen kennis van duurzame materialen en digitale technieken in de bouw, van daaruit gezaghebbend kunnen optreden
 • grote mate van flexibiliteit, creativiteit en betrokkenheid
 • resultaatgericht, besluitvaardig en goede planner
 • verbinder en een teamplayer, in staat snel vertrouwen te winnen binnen complexe, multi-stakeholder projecten
 • ervaring in het samenwerken met overheidsorganisaties, marktpartijen en ontwerpers
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden

Beschikbaarheid en inzet

De projectleider stapt in een proces dat in maart van dit jaar van start is gegaan en medio 2020 tot definitieve ontwerpen moet leiden. De inhoudelijke bijdrage van het WBA, in het bijzonder de onderzoeken, moet op korte termijn concreet worden. In deze fase werkt de projectleider intensief samen met de partijen op en rondom de Floriade en sluit regelmatig aan bij overleggen. In de bouwfase, die vanaf eind 2020 is voorzien, verschuift de nadruk naar de communicatie, optekenen van de lessen en houden van vinger aan de pols in de realisatie van de innovatieve ontwerpen.

De opdracht wordt in eerste instantie voor de ontwerpfase verstrekt. De verwachte benodigde uren inzet tot medio 2020 is ca. 8 á 10 uur per week. Een hernieuwde opdracht voor de bouwfase, en eventueel de fase van transformatie, volgt in overleg.

Het woningbouwatelier

Het WBA geeft met grensverleggende experimenten een impuls aan de diversiteit, toegankelijkheid en kwaliteit van de Almeerse én Nederlandse woningmarkt. Het is een samenwerkingsverband van de gemeente Almere, het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Binnen het WBA worden vernieuwende woonconcepten ontwikkeld en uitgetest in praktijkexperimenten, zoals de BouwExpo Tiny Housing, prijsvraag Who Cares en digitale zelfbouw WikiHouse. In samenwerking met de Floriade zijn de Green Embassies aangewezen als locatie voor het nieuwe experiment Duurzaam & Digitaal, dat kennis en inspiratie moet gaan bieden voor bouwen en wonen in de nabije toekomst.

Procedure

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om een offerte uit te brengen met een beknopte reflectie op de opdracht, CV en uurtarief. In de selectie worden minimaal drie partijen betrokken die beoordeeld worden op eigen visie, competenties en ervaring en prijs. Zowel ZZP-ers als aan een organisatie verbonden medewerkers zijn welkom. De opdracht wordt uiteindelijk verstrekt aan een specifiek persoon die geacht wordt alle taken te kunnen vervullen.

De volgende planning wordt aangehouden:

Week 21             Verspreiden uitvraag via diverse kanalen

Week 22 – 23    Mogelijkheid tot stellen van vragen

Week 24             Deadline aanleveren offertes woensdag 12 juni voor 17:00

Week 24             Eerste selectie

Week 25             Gesprekken met potentiële projectleiders + keuze

Week 26             Opdrachtverlening

1 juli 2019          Start projectleider

Meer informatie over het experiment of het offertetraject loopt via Tineke Lupi, programmamanager van het Woningbouwatelier vanuit de gemeente Almere, tel. 06-512 664 11. Aanvullende vragen en uiteindelijke offertes kunnen ingediend worden bij info@woningbouwatelier.nl