Mooie gesprekken met Havenaren en leerlingen op tweede Havense werkdag

Prijsvraag Who Cares zoekt nieuwe ideeën voor samen-leven in Haven voor jong én voor oud, voor als je gezond bent én als je zorg nodig hebt.

Vijf teams werken de ideeën waarmee ze de eerste ronde van de prijsvraag hebben gewonnen uit tijdens deze zomer en zijn daarvoor regelmatig in gesprek met bewoners, bezoekers, leerlingen en professionals uit Haven. En dan blijkt het, ook op de Havense werkdag van 29 juni, al snel over veel onderwerpen te gaan: beelden over samen-leven van meerdere generaties, het belang van een levendig centrum, niet iedereen wordt op dezelfde manier oud, hoe pas je openbare ruimte aan zodat die voor iederéén fijn is en dan ook jarenlang niet opnieuw aangepast hoeft te worden….Havenaren hebben een duidelijk idee over hun kansen en over hun toekomst en de teams spelen daar in hun planvorming op in, zodat er in oktober een winnend plan is, dat Haven past als een handschoen.

Met name de jongeren en ook de winkeliers brengen goede overwegingen en ideeën in. Gedurende de dag zijn er zo’n 25 jongeren in het pop-up atelier. Zij blijken opvallend veel ideeën te hebben over hoe zij verwachten straks met hun oude ouders om te willen gaan en ook zelf oud te willen worden. En het was leuk om eens van een ervaringsdeskundige te horen hoe het opgroeien in een hofje uitpakt (heel goed!). Winkeliers die aan het einde van de dag aanschoven hadden van binnenuit goede ideeën over het centrum en veel bewoners en leerlingen hadden daar ook zinvolle beelden bij. 

Er zijn zoveel goede ideeën gegeven om het centrum te verlevendigen met specifieke evenementen en activiteiten en slim ingezette ‘toeristische’ attracties!

Ook hadden de aanwezige teams gesprekken met de senioren wooncoach die ouderen helpt met het maken van hun volgende stap in wonen. Veel ouderen wonen nog in het huis waar ze ooit met een gezin woonden en de stap naar een meer passende woonruimte bij hun levensfase blijkt erg groot. Jasmijn Koelenga deelde haar visie op wat voor ouderen belangrijk is. Ook Anke Delfos die de openbare ruimte beheert, schoof aan. Zij gaf aan dat na De Werven (nu groot onderhoud) De Marken op de planning staat. Zij stelt heel duidelijk: “Haven verzakt en er is veel groen en dus is groot onderhoud noodzakelijk. Maar als ik ergens de grond opentrekt, dan wil ik het in één keer goed doen. Dus als we ook na denken over klimaatadaptatie en over vervangen van gasleidingen omdat onze gasvoorraad eindig is, dan wil ik samenwerken met corporaties, netbeheerders, organisaties en bewoners om vervolgens tientallen jaren de grond dicht te kunnen laten.” Hierbij sluit netbeheerder Alliander zich aan later op de dag. Ook voor Alliander is het duidelijk dat huishoudens in Haven het gas een keer zullen moeten verlaten, en dus krijgen de teams mee om in een vroeg stadium met de netbeheerder te praten, zodat deze geen investering doet in een dure vervanging die vervolgens ‘ongebruikt’ blijft en daarmee het net voor iedereen duur maakt.