Prijsvraag Who Cares gelanceerd

Hoe ziet Almere er de komende 40 jaar uit?

In Almere lanceerde Rijksbouwmeester Floris Alkemade op 18 januari de prijsvraag Who Cares: Nederland kom met multi-disciplinaire aanpakken voor de na-oorlogse wijken waarin het woningbestand vraagt om een aanpak en wel eentje die past en betaalbaar is voor een verder vergrijzende bevolking die veelal thuis blijft wonen met een zorgbehoefte. Tijdens de lancering hield Floris Alkemade een inspirerend betoog waarin hij ontwerpers, zorginnovatoren, financials en anderen uitdaagt om nu eindelijk eens nieuwe ideeën te ontwikkelen die hoogwaardige oplossingen bieden voor de mensen in oude wijken.

Almere heeft middelen om het niet te laten bij alleen een idee

Woningbouwatelier participeert in de prijsvraag met als case Almere Haven (lees hier de beschikbaar gestelde informatie). Het motief om met deze prijsvraag landelijk ideeën op te halen voor Almere Haven is dat Almere pioniersgrond is voor woningbouw, al 40 jaar. Ook nu de eerste wijken langzaam vragen om een nieuwe toekomst, zoekt Almere naar de beste en de meest innovatieve ideeën. In Haven geen simpele traplift in iedere ouderenwoning, maar een visie voor nog eens 40 jaar Almere Haven! De gemeente heeft het Woningbouwatelier ingeschakeld om de kwaliteit en de innovatiewaarde van de ideeën aan te jagen en het proces te regisseren om van ideeën te komen naar goede, eerste prototypes. Almere heeft dus middelen beschikbaar om het niet alleen bij een idee te laten; Woningbouwatelier bereidt de weg naar realisatie in 2018. En hoe beter het idee past en de stakeholders en bewoners zich mee kunnen verenigen, hoe meer een eerste prototype de opmaat is naar een grotere uitrol in Almere Haven.

Ambities voor Haven

Woningbouwatelier heeft drie aanvullende ambities, naast een nieuw toekomstbeeld voor de eerste wijken van Almere. Zo is ‘De bewoners moeten het willen’, in Almere geen loze kreet, maar Woningbouwatelier betrekt bewoners (en stakeholders) actief in de tweede ronde van de prijsvraag om feed-back te geven op steeds concreter wordende ideeën. Daarnaast anticipeert Almere Haven op energieneutraliteit zonder gas, dat opraakt. En Woningbouwatelier analyseert aan de hand van data welke stakeholders betrokken kunnen worden bij uitvoering van ideeën met de ambitie om een business case op wijkenniveau te creëren.

Kortom, in Almere is slagkracht en een klimaat om de mooiste ideeën te laten bloeien en ten uitvoer te brengen.